Arbeidsomstandigheden

Arbeid

Arbeid

Dit aandachtsgebied betreft vooral het volgen en bevorderen van ontwikkelingen rond de binnen de zuivel gebruikte arbo-catalogi, voor wat betreft onderhoud, doorontwikkeling, communicatie en het streven naar grotere  doelmatigheid in gebruik.

Afgeronde projecten en rapportages

· Project: Duurzame Inzetbaarheid in Ploegendienst
Het werken in ploegendienst levert voor de vergrijzende populatie werknemers in de zuivelindustrie steeds meer problemen op. Dit project, mogelijk gemaakt met financiering van het voormalige PZ en een deel ESF-subsidie, was gericht op het creëren van meer bewustwording bij zowel werknemers als management over de gevolgen van onregelmatig werken en daarnaast op het zoeken naar optimalisering van bezettingsgraad in combinatie met de ontwikkeling van innovatieve roostermethodieken.
De resultaten van het project zijn vastgelegd in een rapportage.
Kern van de rapportage vormen vier casebeschrijvingen die in het kader van dit project zijn ontwikkeld. Belangrijke resultaten die i.r.t. roostervernieuwing worden benoemd zijn onder meer een toename in productiviteit en een efficiëntere personeelsinzet, een verbeterde interne flexibiliteit, minder noodzaak tot overwerk, het beter aansluiten bij de roosterwensen van medewerkers, relatief gezondere roosters en een afname in het ziekteverzuim.

· Rapport: Stof – en endotoxinenmeting melkveebedrijven (april 2005)

Links
·
 Arbocatalogus Zuivelindustrie
· Arbocatalogus Kaaspakhuisbedrijf

AlgemeenArbeidsmarktOpleiden