Nieuwsbrief ZuivelNL februari 2018

28 februari 2018  |  Nieuwsbrief ZuivelNL  

Nieuwsbrief februariDe start van de landelijke aanpak IBR/BVD per 1 april nadert snel. Voor 1 april dienen melkveebedrijven zich bij GD aan te melden voor een bestrijdingsprogramma voor IBR en voor BVD. Deze verplichting is bij de meeste zuivelondernemingen in de leveringsvoorwaarden opgenomen. Voor de bestrijding zijn een aantal (IBR: 3; BVD: 4) routes mogelijk. Bekijk voor deze en andere info de nieuwsbrief ZuivelNL van februari. Aanmelden nieuwsbrief.

Nieuwsbrief ZuivelNL januari 2018

31 januari 2018  |  Nieuwsbrief ZuivelNL  

Nieuwsbrief januariBegin januari 2018 is de vernieuwde folder ‘Zuivel in Cijfers’ verschenen, met in vogelvlucht een actueel, cijfermatig overzicht van de Nederlandse zuivelsector. De nieuwe folder is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. Bekijk voor deze en andere info de nieuwsbrief ZuivelNL van januari. Aanmelden nieuwsbrief.

Nieuwsbrief ZuivelNL december 2017

21 december 2017  |  Nieuwsbrief ZuivelNL  

Nieuwsbrief decemberVanaf januari 2018 begint het indienen van de KringloopWijzer 2017. Elk zuivelbedrijf hanteert een eigen werkwijze om de melkveehouders te herinneren aan de verplichting tot het indienen van de KringloopWijzer 2017. Bij de meeste zuivelbedrijven is de uiterste indiendatum 15 mei 2018. Bekijk voor deze en andere info de nieuwsbrief ZuivelNL van december. Aanmelden nieuwsbrief.