Maatregelen verduurzaming: algemeen

ZuivelNL uitvoerder maatregelen verduurzaming melkveehouderij
ZuivelNL, de ketenorganisatie van de zuivelsector, voert de maatregelen uit waarmee de staatssecretaris van Economische Zaken en de zuivelsector de verduurzaming van de melkveehouderij willen ondersteunen. Dat heeft de staatsecretaris begin 2016 in overleg met de sector besloten. De duurzaamheidsmaatregelen worden volledig gefinancierd uit het steunpakket dat de Europese Commissie in 2015 aan de veehouderij in de EU beschikbaar stelde. Voor Nederland is € 30 miljoen beschikbaar, waarvan € 10 miljoen voor de melkveehouderij. Kijk hier voor het persbericht.

Projectplan ZuivelNL
ZuivelNL heeft een projectplan opgesteld waarin de details van de maatregelen en de uitvoering worden beschreven. Daarbij heeft ZuivelNL zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande regelingen en procedures. Het projectplan is op 30 maart 2016 goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken. De uitvoering van de meeste maatregelen is direct gestart. Kijk hier voor het persbericht.

Maatregelen verduurzaming melkveehouderij
Subsidie kuilmonsters
Subsidie diergezondheid
Subsidie vroege weidegang
Subsidie weidevogelzuivel
Subsidie mestverwerking

Q&A
1. Waar kan ik meer info over de individuele maatregelen krijgen?
Zie de toelichtingen bij de individuele maatregelen; die geven de actuele stand van zaken. Verdere informatie over voorwaarden en aanvragen kunt u krijgen bij de genoemde uitvoerders.
2. Wanneer is er meer duidelijkheid over de Subsidie Mestverwerking?
Zodra er meer duidelijkheid is, wordt dit gecommuniceerd door ZuivelNL op de website.

Vragen
Het programma van maatregelen is nog in ontwikkeling. Details worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Mocht u over de maatregelen voor mestverwerking nu toch met ZuivelNL in contact willen treden, dan kan dat alléén via e-mail, info@zuivelnl.org

Niet bij ZuivelNL aangesloten zuivelbedrijven en aanbieders van diensten die actief zijn op de terreinen zoals bestreken door de genoemde maatregelen en die kunnen aantonen een relevante marktpositie en een adequate organisatie te hebben, kunnen informatie vragen bij ZuivelNL over de mogelijkheden en voorwaarden voor deelname: info@zuivelnl.org

deze pagina is gewijzigd op 30 mei 2016