Fosfaatreductieplan: rekenmodel

Met dit rekenmodel kunt u de gevolgen van de regeling voor uw bedrijf inschatten. De blauwe velden in het Excel bestand dient u in te vullen zoals die op uw bedrijf van toepassing zijn.

Rekenmodel Regeling fosfaatreductieplan 2017
Wijziging per 2 juni 2017
– Kortingspercentage 3e periode (12%)
– Aanpassing afrekening 3e t/m 5e periode (alleen 2e maand, dubbel tarief)
Rekenvoorbeelden jongveegetal.

NB: Het model rekent standaard met het jongveegetal; of het jongveegetal op u van toepassing is, hangt af van de bestemming van het van uw bedrijf afgevoerde jongvee (zie vragen en antwoorden).

Aan de uitkomsten van het rekenmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

deze pagina is gewijzigd op 2 juni 2017

Fosfaatreductieplan: algemeenFosfaatreductieplan: vragen en antwoorden