Fosfaatreductieplan: rekenmodel

Met dit rekenmodel kunt u de gevolgen van de regeling voor uw bedrijf inschatten. De blauwe velden in het Excel bestand dient u in te vullen zoals die op uw bedrijf van toepassing zijn.

Rekenmodel Regeling fosfaatreductieplan 2017
Wijziging per 11 mei 2017:
– Introductie jongveeaantal
– Aanpassing afrekening 2e periode

Aan de uitkomsten van het rekenmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

deze pagina is gewijzigd op 11 mei 2017

Fosfaatreductieplan: algemeenFosfaatreductieplan: vragen en antwoorden