Fosfaatreductieplan: algemeen

– Vrijdag 17 februari is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is van toepassing op alle koemelk producerende bedrijven en op andere bedrijven met vrouwelijke runderen.
– Donderdag 30 maart 2017 is een wijziging van de Regeling in de Staatscourant gepubliceerd.
– Vrijdag 28 april is een nieuwe wijziging van de Regeling gepubliceerd, zie toelichting.
– Woensdag 31 mei is de derde wijziging van de Regeling gepubliceerd.
Voor een geconsolideerde tekst (per 1 juni, niet verbindend), zie hier.

Een algemene toelichting op de regeling treft u hier, alsmede een algemene presentatie.
Zie voor recente ontwikkelingen de persberichten van 12 mei, van 26 mei, van 18 augustus, van 15 september en van 19 oktober.

Verder is er een overzicht van de meest gestelde vragen en een uitgebreide lijst van vragen- en antwoorden beschikbaar met daarbij tevens de contactinformatie van het Fosfaatreductieloket.

Het Fosfaatreductieloket geeft uitleg en beantwoordt vragen over de regeling van melkveehouders die leveren aan de bij ZuivelNL aangesloten zuivelondernemingen. Het loket is een initiatief van ZuivelNL, in afstemming met EZ/RVO.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsspecifieke informatie voor de melk leverende bedrijven is beschikbaar via de informatiesystemen van de zuivelondernemingen (Melkweb of Z-net).

Indien op uw bedrijf sprake is van een bedrijfsoverdracht, kunt u dit bij de RVO melden met het daarvoor bestemde formulier. Lees a.u.b. eerst de toelichting.
Hierbij treft u de link aan naar de desbetreffende formulier van de RVO:
Bedrijfsoverdracht

Contactinformatie bedrijfsbeƫindigingsregeling en niet-melkleverende bedrijven
Informatie en vragen met betrekking tot niet-melkleverende bedrijven en over de stoppersregeling kunnen gesteld worden aan de RVO, telefoon 088-0424242.

deze pagina is gewijzigd op 19 oktober 2017

Fosfaatreductieplan: vragen en antwoordenFosfaatreductieplan: rekenmodel