Nieuwsbrief ZuivelNL

Nieuwsbrief ZuivelNL januari 2018

31 januari 2018  |  Nieuwsbrief ZuivelNL  

Nieuwsbrief januariBegin januari 2018 is de vernieuwde folder ‘Zuivel in Cijfers’ verschenen, met in vogelvlucht een actueel, cijfermatig overzicht van de Nederlandse zuivelsector. De nieuwe folder is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. Bekijk voor deze en andere info de nieuwsbrief ZuivelNL van januari. Aanmelden nieuwsbrief.

Nieuwsbrief ZuivelNL december 2017

21 december 2017  |  Nieuwsbrief ZuivelNL  

Nieuwsbrief decemberVanaf januari 2018 begint het indienen van de KringloopWijzer 2017. Elk zuivelbedrijf hanteert een eigen werkwijze om de melkveehouders te herinneren aan de verplichting tot het indienen van de KringloopWijzer 2017. Bij de meeste zuivelbedrijven is de uiterste indiendatum 15 mei 2018. Bekijk voor deze en andere info de nieuwsbrief ZuivelNL van december. Aanmelden nieuwsbrief.

Nieuwsbrief november 2017

30 november 2017  |  Nieuwsbrief ZuivelNL  

Nieuwsbrief november Op 29 november vond een Algemene Vergadering van ZuivelNL plaats. Belangrijke beslispunten waren de begroting en contributies voor 2018 en de (her-)benoeming van bestuursleden. Bekijk voor deze en andere info de nieuwsbrief ZuivelNL van november. Aanmelden nieuwsbrief.