Nieuws

Regeling Stimulering Mestverwerking opengesteld

24 februari 2017  |  Nieuws  

persbericht2De afgelopen maanden hebben POV en ZuivelNL hard gewerkt aan het opzetten van de uitvoeringsstructuur voor het toekennen van subsidies uit de Europese steunmiddelen voor mestverwerking- en verwaarding. De Regeling Stimulering Mestverwerking is goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken en is opengesteld. Zie voor meer informatie het persbericht.

Fosfaatreductieregeling: Q&A en contactinformatie

22 februari 2017  |  Nieuws  

persbericht2Het fosfaatreductieloket van ZuivelNL beantwoordt de vragen over de Regeling fosfaatreductieplan 2017 van melkveehouders die leveren aan de bij ZuivelNL aangesloten zuivelondernemingen. Zie voor vragen en antwoorden over de regeling en contactinformatie van het fosfaatreductieloket het persbericht.

Melkveehouders moeten voor 15 mei 2017 KringloopWijzer indienen

15 december 2016  |  Nieuws  

persbericht2De melkveesector wil aantoonbaar verduurzamen. Daarom stelt de zuivelsector het indienen van de KringloopWijzer voor alle melkveehouders verplicht. Tot voorheen gold die verplichting alleen voor melkveehouders met een fosfaatoverschot. In 2017 moeten alle melkveehouders de KringloopWijzer over het jaar 2016 invullen en indienen. Zie voor meer informatie het persbericht